رییس محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران مشکلات را به شهرستان ری منتقل کرده است، گفت: شهرری از مسایل و مشکلات تهران بیشترین تاثیرپذیری را دارد.

به گزارش راگانیوز ، زهره عبادتی، رییس محیط زیست شهرستان ری در کمیسیون تخصصی سلامت و محیط زیست که در حاشیه سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری در حال برگزاری است، گفت: در راستای انجام ساماندهی شهر تهران مشکلات به شهرستان ری منتشر شده است.

وی با بیان اینکه شهرری بیشترین تاثیرپذیری را از مسایل و مشکلات استان تهران داشته است، افزود: انتقال صنوف مزاحم فعال در سطح شهر تهران در قالب مجتمع های صنعتی و خدماتی و شهرک های صنعتی و ساماندهی آنها در شهرری معضلات زیست محیطی زیادی ایجاد کرده است.

عبادتی با بیان اینکه شهرستان ری از نظر زیست محیطی ظرفیتی برای بارگزاری صنعتی ندارد، خاطرنشان کرد: مردم ساکن در شهرستان ری از این مسایل آسیب می بینند.

وی با اشاره به حمل زباله به آرازکوه و امحاء آنها گفت: روزانه 8 هزار و 600 تن زباله از تهران، لواسان و شمیرانات وارد آرادکوه می شود و 1100 تن پسماندهای رباط کریم، اسلامشهر و بهارستان در مرکز دفن رودشور امحاء می شود که شیرابه و سایر آلودگی های آن وارد شهرستان ری می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر فقط بوی نامطبوع را استشمام می کنیم اما در بلندمدت با آلودگی آب و خاک در شهرستان ری مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه صنایع نفتی موجود در منطقه ماهیت مشکلات زیست محیطی را دارند، افزود: صنایع نفتی در طول زمان بر آب های زمینی باقرشهر تاثیر منفی خواهد داشت.

رییس اداره محیط زیست شهرستان ری شرکت های حمل و نقل را یکی از معضلات جدی شهرری عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلات و معضلات پیش رو هوای شهرری همواره در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی با بیان اینکه تردد خودروها به شرکت حمل و نقل در آلودگی هوا تاثیر زیادی دارد، افزود: سالانه 350 میلیون مترمکعب روان آب های سطحی آلوده از سمت تهران و از طریق مسیرهای سرخ حصار وارد شهرری می شود و در اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که در بلندمدت بر روی سلامت و امنیت قضایی تاثیر منفی خواهد داشت.

عبادتی نخله های ساختمانی را از دیگر مشکلات زیست محیطی شهرری عنوان کرد و گفت: پسماند نخاله های ساختمانی شهر تهران در گود آبعلی دفو می شد و این منطقه به تپه تبدیل شده به طوری که پسماندهای ساختمانی روانه شهرستان ری می شود و در حاشیه جاده ها تخلیه می شوند و این خود آلودگی زیست محیطی و مشکلات منظری به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از بوی نامطبوع موجود در منطقه مربوط به دامداری ها است، گفت: در زمان صدور مجوز به موضوع پسماند دامداری ها توجه نشده است و این در حالی است که بیش از 100 هزار دام در فشافویه نگهداری می شود.

عبادتی با بیان اینکه پسماندهای دامی را باید به سمت مدیریت پسماند ببریم، پیشنهاد داد مدیریت پسماند بخش دامداری ها باید با ایجاد و توسعه واحدهای دیوگاز که جزء انرژی های تجدیدپذیر است، انجام شود که البته تحقق این امر به تامین بودجه نیاز دارد.

شبستان