سرپرست اداره برق شهرستان ری گفت: برق 90 نقطه از شهرستان ری به دلیل بارش سنگین برف و شکستگی درختان قطع شده است.

داود رحیمی افزود: به دلیل سنگینی و آبدار بودن برف و همچنین شکستگی درختان شبکه های برق رسانی برخی نقاط شهرستان ری دچار مشکل شده است.
وی با اشاره به اینکه 10 اکیپ حواث برق فشار ضعیف در حال خدمات رسانی به شهروندان ری هستند، یادآور شد: اداره برق شهرستان ری تمامی موارد قطع برق را رفع کرده است و در حال حاضر تنها در 2 محله امین آباد و صفائیه قطع برق گزارش شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که ظرف چند ساعت آینده برق ساکنان این مناطق با تلاش اکیپ های امدادی اداره برق وصل شود.
سرپرست اداره برق شهرستان ری با بیان اینکه شبکه برق رسانی شهرستان ری دارای استانداردهای لازم و بدون هیچگونه مشکلی است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل بارش برف سنگین و قطع درختان شبکه برق رسانی در برخی نقاط شهرستان دچار مشکل شده است.