رئیس ­اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری گفت: برای حفاظت از تأسیسات آب چهلقز که مورد استفاده عشایر قرار می گیرد و برای کنترل سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک، برخی از بندهای احداث شده در حوزه آبخیز سنگتراشان این شهرستان،​­ مرمت و بازسازی می شود.

به گزارش­ راگانیوز به نقل از­ پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران،​ ضیاء نصرتی با بیان اینکه اعتبار انجام این عملیات از جانب­ فرمانداری شهرستان ری تأمین خواهد شد افزود: مرمت شامل اقداماتی همچون خاکبرداری و احداث بندهای گابیونی است که این اقدامات باعث می شود تا بندهای احداث شده حالت اولیه و کارآئی اصلی خود را بدست آورند.

وی اظهار داشت: اقدامات آبخیزداری شامل احداث بندهای گابیونی و سنگی ملاتی در سال های اخیر در حوزه های آبخیز توتک و سنگتراشان واقع در بخش خاوران شهرستان ری اجرا شده که با توجه به سیل خیز بودن این حوزه های آبخیز و به منظور پیشگیری از مخاطرات ناشی از سیلاب مرمت و همچنین ایجاد بندهای جدید­ ضرورتی اجتناب ناپذیر است که امیدواریم در این باره­­ با حمایت مسئولان و دستگاه های ذیربط اعتبارات لازم برای سرعت دادن به اقدامات آبخیزداری تأمین شود.