اولین انتخابات الکترونیکی اتحادیه طلا و جواهر شهرستان ری مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ سالجاری بصورت آنلاین برگزار شد .

به گزارش راگانیوز ، به استناد بند ۹ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ، انتخابات اتحادیه صنف طلا و جواهر بصورت الکترونیکی در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به صورت آنلاین برگزار شد که تعداد ۱۴۵ نفر در انتخاابت حضور یافتند و اعضای منتخب به شرح ذیل معرفی گردیدند .

۱- آقای کاظم کلهر ۲- بهرام خوش نیت ۳- محمد اسماعیل کلهر ۴- احسان حسینی کیا ۵- وجید نوروزی ۶-رحمان سیاری