اولین جلسه شورای هیئات مذهبی استان تهران بامیزبانی اداره تبلیغات اسلامی شهرری برگزارشد

به زگراش راگانیوز , حجت الاسلام علی کنگرلو ؛رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرری بااشاره به اقدامات شورای هیئات مذهبی شهرری گفت: اجرای طرح ساماندهی هیئات مذهبی ،ارزیابی ، اجرای برنامه های آموزشی ، ایجاد 16کمیته وابلاغ شرح وظایف ، همکاری وهماهنگی باکانون مداحان ،تعامل با فرمانداری شهرستان وآستان حرم حضرت عبدالعظیم ،رفع اختلافات ، هماهنگی کامل بااداره تبلیغات اسلامی ، ازجمله برنامه های این شورادردوره پنجم بوده است
دراین جلسه محمدرضا حبیبیان ، نایب رئیس شورای هیئات استان تهران ورئیس شورای هیئات مذهبی شهرری نیز ازهمکاری اداره تبلیغات اسلامی درحمایت ازاین شورا تقدیر کرد
حجت الاسلام سید حسین کوششی ، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران درخصوص برنامه های کمیته های مراسم ،ارزیابی وبازرسی ، رسانه وشرح وظایف آن سخنانی بیان کرد وگفت : ارائه الگوی طراز اسلامی هیئات مذهبی وظیفه این شورا است وامیدواریم باتلاش مخلصانه شما شاهد حضوراین تشکل میانی درهمه عرصه های فرهنگی باشیم .
دراین جلسه مسولین شوراهای هیئات مذهبی ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران به بیان دیدگاه ها ونظرات درخصوص پشبرد این شورا وپشتیبانی از هیئات مذهبی بیان کردند.
ضمنا دبیرخانه شوراهای هیئات مذهبی شهرستان های استان تهران دراداره تبلیغات اسلامی شهرری به مسولیت آقای محمدرضا حبیبیان می باشد.