به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ هیئت رئیسه شورای اسلامی کار شهرداری باقرشهر تعیین شد . پس از برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شهرداری باقرشهر، بر اساس این گزارش اعضای منتخب به همراه نماینده کارفرما در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری حضور و ضمن […]

به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ هیئت رئیسه شورای اسلامی کار شهرداری باقرشهر تعیین شد .

پس از برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شهرداری باقرشهر، بر اساس این گزارش اعضای منتخب به همراه نماینده کارفرما در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری حضور و ضمن امضاء اساسنامه شورای کار، نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه اقدام نمودند.
در این راستا رضا لک به عنوان رئیس ، وحید شاملو نائب رئیس،محمدرضا کتی منشی و مجید زواری به عنوان خزانه دار شورای اسلامی کار شهرداری باقرشهر انتخاب شدند .
لازم به ذکر است ؛ مقرر گردید پس از ابلاغ حکم نامبردگان از سوی اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران ،اعضای شورای کار شهرداری باقرشهر رسما فعالیت خود را بر اساس ضوابط و شرح وظایف موجود در مجموعه شهرداری آغاز نمایند.