زمانبندی برنامه قطع برق ورامین شنبه 30 تیر 97 استان تهران اعلام شد .

به گزارش راگانیوز ، جدول زمانبندی برنامه قطع برق ورامین شنبه 30 تیر 97 استان تهران اعلام شد .

دانلود جدول زمانبندی برنامه قطع برق ورامین شنبه 30 تیر 97 استان تهران