نوبخت نماینده مردم شریف تهران ، ری ،شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس با حضور در شهرری از نزدیک با مشکلات مراکز درمانی آشنا شد

نوبخت نماینده مردم شریف تهران ، ری ،شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس مصادف با روز پزشک باحضور در دفتر مجمع نمایندگان تهران در شهرری از مراکز بیمارستانی شهرری بازدید کرد.
ایشان در بیمارستان فیروز آبادی پیگیری افتتاح بخش کلینیک ویژه تا هفته دولت را در دستور کار قرار دادند.
در بیمارستان شهدای هفتم تیر نیز موضوع بودجه ای که در سفر رییس جمهور به شهرری برای تکمیل و نوسازی این بیمارستان ویژه تهران تخصیص داده شده بود مورد پیگیری قرار گرفت.
و در انتها ایشان مشکل تامین اعتبار برای اتمام ساخت بیمارستان سپاه را بررسی کردند.

گزارش تصویری از حضور دکتر نوبخت رییس کمیسیون بهداشت و درمان از شهرستان ری