پیشکسوتان ورزش کشورمان به زیارت آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع) رفتند.

به گزارش راگانیوز ؛ محمدرضا طالقانی، محمد محمودی،مهدی مناجاتی و فرهاد کاظمیپیشکسوتان ورزش کشورمان جمعه شب ضمن حضور در برنامه عطر رمضان شبکه قرآن و معارف سیما به زیارت آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع) واقع در شهرری رفتند.

///حضور پیشکسوتان کشتی و فوتبال در شهرری+تصاویر

///حضور پیشکسوتان کشتی و فوتبال در شهرری+تصاویر///حضور پیشکسوتان کشتی و فوتبال در شهرری+تصاویر