رئیس اداره اوقاف شهر ری خبر تخریب امامزاده عبدالله فشافویه را تکذیب کرد و فقط درب آنجا بسته است

به گزارش راگانیوز ، حجت الاسلام سعید اوتارخانی رئیس اداره اوقاف شهرستان ری؛با بیان اینکه خبر تخریب امامزاده عبدالله فشافویه در شهرستان ری کذب است، گفت: فعلا درب امامزاده تا زمان مشخص شدن وضعیت فرجام خواهی نهایی این پرونده  بسته است  و به دلیل ارزش میراثی و تاریخ بنای این امامزاده، قانونا هیچکس حق تخریب آنجا را ندارد.

اوتارخانی تصریح کرد: این امامزاده از لحاظ بنا و ساختمان چهار بار کارشناسی شده و سندیت آن از دوره صفویه موجود است و حداقل سیصد سال قدمت دارد و مطالبی نیز در کتابهای قدیمی یافت کرده ایم که نشان از قدمت و سندیت این امامزاده می دهد.

وی با بیان اینکه ادعا می کنند اوقاف این بنا را ساخته است، گفت: میراث فرهنگی اعلام کرده که قدمت این امامزاده به قرن ششم برمی گردد و هیچ بنایی توسط اوقاف در مکان این امامزاده ساخته نشده است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان ری ادامه داد: در سال ۷۹ برای این زمین سند گرفته اند و پس از مدتی در این مکان دامداری دایر کرده اند و لذا وقتی برای اخذ مجوز دامداری اقدام کرده اند، بایستی یک سری قوانین را رعایت می کردند مثلا باید در نزدیکی محل دامداری تردد نباشد و مسائل بهداشتی رعایت شود.

اوتارخانی با بیان اینکه هیچ امامزاده ای در کشور وقف نامه ندارد، بیان کرد: به ما گفتند وقف بودن اینجا را اثبات کنید در حالی که این کار لزومی ندارد چون هیچ امامزاده ای دارای وقف نامه نیست و در مورد شجره نامه نیز طبق تحقیقاتی که در کتاب های تاریخی انجام داده اند؛ عبدالله نامی از نسل جعفر طیار برادر حضرت علی(ع) در شهرستان ری بوده و با مشخصات امامزاده مدفون در فشافویه مطابقت دارد اما طرف مقابل انکار می کند و می گوید شجره نامه جعلی است.

وی گفت: شایعه ای نیز پخش شده مبنی بر اینکه “اداره اوقاف اظهار کرده که منشأ این امامزاده خواب یک زن است”. این مطلب کذب محض است و ما بابت این موضوع شکایت کرده ایم.

بنای ساختمان ارزش میراثی دارد

رئیس اداره اوقاف شهرستان ری درخصوص نظر دادگاه تصریح کرد: در مراحل بدوی و تجدید نظر فعلا به نتیجه ای نرسیده ایم. سوابق و شهود لازم را داریم و اسناد و مدارک ابراز کردیم اما مورد قبول واقع نشده است. اکنون مراحل قضایی بدوی و تجدیدنظر طی شده و در مرحله فرجام خواهی هستیم.

اوتارخانی با اشاره به بسته بودن درب امامزاده تا اعلام وضعیت فرجام خواهی نهایی این پرونده، گفت: چه در دست اوقاف باشد و چه نباشد قانونا هیچکس حق تخریب آنجا را ندارد. به هیچ وجه قلع و قمع نمی شود اما می تواند خلع ید داشته باشد یعنی فقط تخلیه شود. به نظر من ۹۹درصد به حالت امامزاده برمی گردد و این مشکل برطرف می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان