رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه علم ، ضریب نفوذ دانش و فراهم کردن زمینه برای تحصیلات عالی دانشجویان نقش بی بدیلی را ایفا کرده است.

محمودرضا اسفندریار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با اشاره به دستاورد های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در شرایطی هوشمندانه صورت گرفت، اگر این فرصت نبود بسیاری از سرمایه های مادی و معنوی ما از کشور خارج می شد. دانشگاه آزاد اسلامی از برخی از دوره ها، نیمی از بار آموزش عالی کشور را به دوش کشیده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه علم ، ضریب نفوذ دانش و فراهم کردن زمینه برای تحصیلات عالی دانشجویان نقش بی بدیلی را ایفا کرده است.دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه مردمی است یعنی توسط خود مردم اداره می شود ، خود مردم در آن کار می کنند و مردم هستند که در آن تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با اشاره به فعالیت های واحد اسلامشهر در حوزه فرهنگی گفت: در راستای فرهنگی واحد اسلامشهر از جمله واحدهای پر فعالیت در استان تهران است. در این حوزه برنامه های متنوعی توسط دفتر فرهنگی واحد اسلامشهر برگزار می شود و سخنرانی های جذابی در مناسبت های ملی و مذهبی انجام خواهد شد و دانشجویان نیز از برنامه های فرهنگی دانشگاه ها به خوبی استقبال می کنند.

وی ادامه داد: واحد اسلامشهر در زمینه مسابقات پژوهشی بسیار فعال است و در برخی از مسابقات توانسته است رتبه های خوبی را کسب کند.

دکتر اسفندیار بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز تحقیقاتی می خواهد ایده های علمی خود را تجاری و کاربردی کند،به همین منظور مراکز تحقیقاتی برای اینکه اعضای هیات علمی، دانشجویان بتوانند اندیشه ها و ایده های خود را تجاری کنند و از مرحله ایده به مرحله محصول درآورند، ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا فعالیت در مرکز تحقیقاتی زیست محیطی از جمله ماموریت های واحد اسلامشهر محسوب می شود زیرا قرار است هر کدام از واحد های استان در یک زمینه فعالیت کند. با توجه به اینکه در اطراف واحد اسلامشهر مراکز صنعتی واقع شده ، توجه به محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در پایان گفت: همان طور که می دانید واحد اسلامشهر در حاشیه تهران قرار دارد و به لحاظ زیست محیطی برای این کلانشهر بسیار مهم است. به همین منظور مرکز تحقیقات زیست محیطی در نظر دارد فعالیت خود را گسترده تر کند و تصور می کنم در این زمینه بتواند موفق عمل کند.