سارق احشام دامداران گرمسار در عملیاتی ضربتی در شهرستان پاکدشت دستگیر شد.

سارق احشام دامداران گرمسار در عملیاتی ضربتی در شهرستان پاکدشت دستگیر شد. سرهنگ قربانی فرمانده انتظامی گرمسار گفت:با افزایش سرقت احشام در این شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان پلیس پس از تحقیقات محلی و بررسی دقیق موضوع ، سارق را در شهرستان پاکدشت شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی ، در یک عملیات ضربتی او را بازداشت کرد.

سرهنگ قربانی افزود : پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی گرمسار ، وی در بازجویی های اولیه به ۱۲ فقره سرقت احشام به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد.
پرونده این متهم برای رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.