شهردار منطقه 20 (شهرری) با بیان اینکه 377 پلاک مسکونی در محله های مختلف شهرری در حریم دکل های فشار قوی برق قرار دارند، گفت: عوارض ناشی از این دکل ها سلامت ساکنان این مناطق را تهدید می کند.

سید احمد صفوی افزود: 20 پلاک در خیابان شهرزاد در حریم سه دکل، 260 پلاک در محله ملک آباد در حریم پنج دکل، 35 پلاک در محله جوانمرد در حریم پنج دکل، 12 پلاک در محله 13 آبان در حریم سه دکل و 150 پلاک در شهرک علائین در حریم سه دکل قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه وجود دکل های برق فشار قوی جان مردم شهرری را به مخاطره انداخته است، عنوان کرد: 134 هزار و 300 متر مربع محلات شهرری در حریم دکل های فشار قوی قرار گرفته اند که باید تکلیف این محلات در این خصوص به زودی روشن شود.
وی ادامه داد: برخی دانشمندان وجود رابطه بین انواعی از میدان‌های الکترومغناطیسی و سرطان خون در کودکان را تایید و اعلام کرده‌اند؛ کابل‌ها و دکل‌های برق فشار قوی می‌توانند سبب بروز سرطان به‌ ویژه در کودکان شود.
شهردار منطقه 20 (شهرری) تصریح کرد: زیرزمینی کردن این دکل ها تنها راه برخورد است که نیاز به بودجه زیادی دارد و کمک مجلس را می طلبد.
وی افزود: یک سری از پایه های چوبی برق نیز در این محلات وجود دارند که به علت عرض کم کوچه ها قابل حمل نیستند و با قول مساعد شرکت توزیع برق جنوب تهران تمامی این پایه های چوبی تا پایان سال جاری تعویض می شوند.
منطقه 20 (شهرری) جنوبی‌ترین منطقه شهری شهرداری تهران است و دارای پنج ناحیه داخل محدوده و 2 ناحیه خارج محدوده و 21 محله است.سید احمد صفوی روز سه شنبه افزود: 20 پلاک در خیابان شهرزاد در حریم سه دکل، 260 پلاک در محله ملک آباد در حریم پنج دکل، 35 پلاک در محله جوانمرد در حریم پنج دکل، 12 پلاک در محله 13 آبان در حریم سه دکل و 150 پلاک در شهرک علائین در حریم سه دکل قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه وجود دکل های برق فشار قوی جان مردم شهرری را به مخاطره انداخته است، عنوان کرد: 134 هزار و 300 متر مربع محلات شهرری در حریم دکل های فشار قوی قرار گرفته اند که باید تکلیف این محلات در این خصوص به زودی روشن شود.
وی ادامه داد: برخی دانشمندان وجود رابطه بین انواعی از میدان‌های الکترومغناطیسی و سرطان خون در کودکان را تایید و اعلام کرده‌اند؛ کابل‌ها و دکل‌های برق فشار قوی می‌توانند سبب بروز سرطان به‌ ویژه در کودکان شود.
شهردار منطقه 20 (شهرری) تصریح کرد: زیرزمینی کردن این دکل ها تنها راه برخورد است که نیاز به بودجه زیادی دارد و کمک مجلس را می طلبد.
وی افزود: یک سری از پایه های چوبی برق نیز در این محلات وجود دارند که به علت عرض کم کوچه ها قابل حمل نیستند و با قول مساعد شرکت توزیع برق جنوب تهران تمامی این پایه های چوبی تا پایان سال جاری تعویض می شوند.
منطقه 20 (شهرری) جنوبی‌ترین منطقه شهری شهرداری تهران است و دارای پنج ناحیه داخل محدوده و 2 ناحیه خارج محدوده و 21 محله است.

منبع:ایرنا