به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، هدایت الله جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، در راستای برنامه های ملاقات مردمی خود، با برخی از اهالی شهرستان به صورت چهره به چهره دیدار نمود.

به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، هدایت الله جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، در راستای برنامه های ملاقات مردمی خود، با برخی از اهالی شهرستان به صورت چهره به چهره دیدار نمود.