ظهر امروز تصادف خودروی نیسان با عابر پیاده در خیابان شهید رجایی مقابل شهرداری باقرشهر موجب مرگ عابر پیاده شد در این تصادف که توسط شهروند خبرنگار برای ما ارسال شد اورژانس باقرشهر بعد از زمانی تقریبی 40 دقیقه بر سر مصدوم حاضر  و مصدوم به خاطر شدت جراحات به ناحیه سر و خونریزی فراوان  […]

ظهر امروز تصادف خودروی نیسان با عابر پیاده در خیابان شهید رجایی مقابل شهرداری باقرشهر موجب مرگ عابر پیاده شد

در این تصادف که توسط شهروند خبرنگار برای ما ارسال شد اورژانس باقرشهر بعد از زمانی تقریبی 40 دقیقه بر سر مصدوم حاضر  و مصدوم به خاطر شدت جراحات به ناحیه سر و خونریزی فراوان  فوت شد .