رئیس کلانتری 167 گفت : در پی سرقت های مکرر منزل در محله های شهرری و دولت آباد، تیم های تجسس و پیشگیری این کلانتری به بررسی موضوع پرداختند.

به گزارش راگانیوز، سرهنگ “پیمان احمدی”، به تشریح خبر فوق پرداخت و گفت: در پی سرقتهای مکرر منزل در محله های شهرری و دولت آباد، تیم های تجسس و پیشگیری این کلانتری به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده رد پای دو سارق حرفه ای منزل در تمامی سرقت ها مشاهده شد که در نهایت طی پالایش مدارک موجود، چهره و مشخصات ظاهری این متهمان به دست آمد و در میان گشت های انتظامی توزیع تا در صورت مشاهده آنها را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: اقدامات ماموران ادامه یافت تا این که در نهایت شب گذشته ماموران گشت انتظامی متوجه حضور این سارقان در یکی از محله های دولت آباد شده و برای دستگیری آنها به محل اعزام شدند.
رئیس کلانتری 167 عنوان داشت: پس از یک عملیات تعقیب و گریز، با شلیک پلیس هر دو سارق زمینگیر شده و خود را تسلیم کردند و به همراه مقادیری اموال مسروقه برای تحقیقات به کلانتری منتقل شدند.
سرهنگ احمدی، تصریح کرد: هر دو متهم در بازجویی های انجام شده جرایم خود مبنی بر سرقت از منازل شهروندان اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
گفتنی است، در بازرسی از خودروی متهمان نیز مقادیر اموال مسروقه از جمله جواهرات و وجه نقد، کشف که پس از شناسایی شاکیان به آنها بازپس داده شد.