استاندار تهران استفاده از ظرفیت خیرین در احداث و مقاوم سازی مدارس را ضروری دانست و گفت: متاسفانه در استان از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است و سهم خیرین در توسعه فضای آموزشی کم است.

به گزارش راگانیوز، محمد حسین مقیمی عصر یکشنبه در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران در سالجاری با بیان اینکه ٤٨ درصد ساخت و سازهای مدارس توسط خیرین و ٥٢ درصد توسط دولت انجام می شود، اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش شهرستان های استان باید از ظرفیت خیرین مدرسه ساز که عمدتا تهرانی و در سایر استان ها مدرسه سازی می کنند، استفاده کند.
وی تصریح کرد:خیرانی وجود دارند که 290 مدرسه را احداث کرده اند که تمامی این مدارس را در دیگر استان ها ساخته شده است.
وی ادامه داد: خیرین مدرسه ساز باید از وضعیت نامطلوب مدارس شهرستان های استان آگاه شوند و در این استان مدرسه احداث کنند.
وی با بیان اینکه نباید آزمایشگاه، سالن ورزشی و کتابخانه به کلاس درس تبدیل شود، اظهار کرد: میزان اعتبارات استانداری تهران برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس بسیار ناچیز است و باید از طریق نمایندگان مجلس و ارتباط با وزرای دولت، اعتبارات ملی وزارت آموزش و پرورش به مدارس شهرستان های استان اختصاص یابد.
استاندار تهران با بیان اینکه ٤٠ درصد مدارس شهرستان های استان تهران ٢ شیفته است، گفت: اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان های استان باید از ظرفیت بسیاری از سازمان های بنیاد مستضعفان و بانک ها در جهت نوسازی مدارس استفاده کند.
وی تبدیل وضعیت مدارس را یکی از راهکارهای ایجاد فضای آموزشی در شهرهای استان تهران عنوان کرد و تصریح کرد: مدیریت آموزش و پرورش باید مدارسی که در موقعیت های تجاری و در کنار خیابان های شلوغ واقع شده اند را با همکاری شهرداری ها به فضای دیگری مانند کوچه ها انتقال دهند و از تفاوت قیمت این تغییر مکان در جهت نوسازی و مقاوم سازی مدارس استفاده کنند.
وی با بیان اینکه امروز در محروم ترین استان های کشور تعداد دانش آموزان در کلاس های درس ٢٤ نفر است ،تاکید کرد: تعداد دانش آموزان کلاس های مدارس شهرستان ها و شهر تهران باید از ٤٠ نفر کنونی به ٢٤ نفر کاهش یابد و مدارس به صورت تک شیفت اداره شوند.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت نمایندگان مجلس نیز استفاده کرد چرا که بودجه های عمومی در اختیار وزرا قرار دارد که می توان به واسطه نمایندگان از آن استفاده کرد.
اولین جسله شورای آموزش و پرورش استان تهران عصر یکشنبه با حضور مقیمی استاندار تهران، شکراله حسن بیگی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، یوسفی فرماندار ورامین و ناصر فتحی سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان تهران دراداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.