علیرضا ناصری پور شهردارباقرشهر بعنوان رئیس هیئت ژیمناستیک باقرشهر و عضو هیئت رئیسه ژیمناستیک استان تهران منصوب شد .

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ، صبح امروز ، علیرضا ناصری پور شهردارباقرشهر طی حکمی بعنوان رئیس هیئت ژیمناستیک باقرشهر و عضو هیئت رئیسه ژیمناستیک استان تهران منصوب گردید .

صبح امروز این جلسه با حضور دکتر وین رئیس هیئت ژیمناستیک استان تهران در دفتر شهردار باقرشهر برگزار شد .

بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان باقرشهر و تصویب مجمع عمومی ژیمناستیک،با حکم دکتر وین رئیس هیئت ژیمناستیک استان تهران ، شهردار بعنوان رئیس هیئت ژیمناستیک باقرشهر و عضو هیئت رئیسه ژیمناستیک استان تهران منصوب گردید.

لازم به ذکراست؛ شهردار باقرشهر در کارنامه ورزشی  خود مسئولیتهای متعددی از جمله ریاست هیاتهای همگانی و ژیمناستیک شهرستان اسلامشهر را دارد .