علیرضا ناصری پور ، شهردار باقرشهر در پیامی اعیاد خجسته شعبانیه را تبریک گفت.