رئیس اتاق اصناف قرچک گفت: 1591 برگه اخطاریه به اصناف متخلف قرچک در سال گذشته صادر و ابلاغ شده است و با وجود 13 هزار واحد صنفی این شهرستان بسیار کم است که نشان از رعایت قانون توسط کسبه و مغازه داران قرچک است.

 

به گزارش راگانیوز ؛ امیر تاجیک، رئیس اتاق اصناف قرچک اظهار داشت: اتاق اصناف قرچک با دستورالعمل های هئیت رئیسه اتاق و با هماهنگی ادارات دیگر 18 طرح نظارتی را جرا کرد.

وی گفت: در سال گذشته هزار 591 برگه اخطاریه به اصناف متخلف قرچک صادر و ابلاغ شده است و با وجود 13 هزار واحد صنفی این شهرستان بسیار کم است که نشان از رعایت قانون توسط کسبه و مغازه داران قرچک است.

تاجیک افزودک بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت روی کالاها است و گران فروشی، احتکار، عدم رعایت مسائل بهداشتی از دیگر تخلفات است که  منجر به صدور برگه اخطاریه به واحدها صنفی می شود.

وی  بیان کرد: اتحادیه های صنفی قرچک در امر آموزش به واحدهای صنفی و کسبه فعال هستند  و برگزاری کلاس های آموزشی اعم از بهداشتی، حقوقی وکسب و کار حلال نقش مهمی در کاسته شدن از تخلفا داشته است.

رئیس اتاق اصناف قرچک تاکید کرد: اتاق اصناف هر ماه کلاس آموشی مکاسب برای کلیه متقاضیات دریافت و یا تمدید پروانه کسب را اجرا می کند که در هر کلاس چندین کارشناس و استاد آموزش های لازم را ارائه می دهند.

قرچک انلاین