مسئول شهرسازی شهرداری باقرشهر از تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهرسنگ با پیگیری شهردار و شورای اسلامی باقرشهر خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر، مسئول شهرسازی شهرداری باقرشهر از تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهرسنگ خبر داد

مسعود یوسف نژاد مدیر واحد فنی و شهرسازی شهرداری باقرشهر با اعلام این خبر اظهار داشت :بر اساس درخواست شهرداری باقرشهر مبنی بر اصلاح اشکالات موجود در طرح تفصیلی شهرسنگ با انتخاب و عقد قرار داد با مشاور ذیصلاح و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 28/9/96 توسظ کمیسیون ماده 5 استان تهران به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد که پس از درخواست شهرداری جهت رفع نواقص طرح تفصیلی باقرشهر در حوزه شهرسنگ موضوع لزوم بازنگری در جلسات مشترک شهرداری و شورای اسلامی محترم باقرشهرامکان سنجی شد و با حساسیت و اختصاص بودجه توسط شورای شهر و همچنین تایید دفتر فنی استانداری تهران مشاور اجرایی طرح مذکور تعیین گردید.

وی گفت :سپس مطالعات و بررسی های لازم توسط مشاور مذکور با هماهنگی و راهنمائی واحد فنی وشهرسازی  شهرداری باقرشهر در حدود 175 هکتار محدوده طرح بازنگری شهرسنگ صورت گرفت و در نهایت طرح تفصیلی در جلسات متعدد و طولانی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهرمورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان ارسال و سرانجام با پیگیری های جناب آقای دکتر ناصری پور شهرداری محترم باقرشهر به تصویب رسید.