با تصویب شورای اسلامی باقرشهر درمانگاهی در زمینی به متراژ 600 متر مربع و در سه طبقه در کوی دانش باقرشهر ساخته می شود .

به گزارش   راگانیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ، شهردار باقرشهر در گفتگو با خبرنگار ما از تصویب طرح ساخت درمانگاه شبانه روزی در کوی دانش باقرشهر خبر داد .

دکتر ناصری پور گفت : با عنایت به کمبود سرانه های بهداشتی در شهر باقرشهر در اقدامی خوب شورای اسلامی باقرشهر با لایحه ساخت درمانگاه شبانه روزی موافقت و طرح این در مانگاه را به تصویب رساند .

شهردار باقرشهر گفت :با توجه به اینکه درمانگاه شبانه روزی و ایجاد مراکز بهداشتی مناسب برای خدمات دهی مطلوب به شهروندان دغدغه شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر است در همین راستا طرح ساخت درمانگاهی شبانه روزی با اعتباری به مبلغ 9/000/000/000 ریال از محل پرداخت  عوارض خدمات شهری اتباع خارجی در زمینی به متراژ 600 متر مربع و در سه طبقه در کوی دانش باقرشهر جهت فعالیت شبانه روزی به تصویب رسید و کار ساخت آن به زودی شروع خواهد شد .

لازم به ذکر است با تاکید شورای اسلامی باقرشهر این درمانگاه باید به صورت شبانه روزی و یک طبقه آن مختص به تصویربرداری باشد .