شهردار منطقه 20 طی حکمی علیرضا فغانی، کارمند رسمی شهرداری تهران؛ داور بین المللی فوتبال و شهروند شهرری؛ را به سمت رئیس اداره ورزش شهرداری این منطقه منصوب کرد.

به گزارش راگانیوز ،  سید احمد صفوی در مراسم معارفه مدیر جدید اداره ورزش این منطقه که با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیران و چهره های ورزشی شهرری برگزار شد، گفت: انتخاب علیرضا فغانی به عنوان مدیر اداره ورزش شهرداری منطقه 20 با لحاظ فاکتورهای مهمی همچون اهل ری، نام آور ورزشی و پرسنل شهرداری بودن، انتخاب شده است تا با شناختی که از ظرفیت های موجود شهرری و تعاملی که با ورزشکاران و پیشکسوتان دارد بتواند در توسعه ورزش این منطقه اثرگذار عمل کند.
صفوی از خدمات ارزشمند بهنام ابوالقاسم پور قدردانی کرد و افزود: تعامل صمیمانه وی با جامعه ورزشی در رشد سرانه های ورزشی منطقه 20 و پیشبرد برنامه های این حوزه بسیار موثر بود که بر این اساس تصمیم بر این شد تا فرد جایگزین نیز از نام آوران این عرصه انتخاب شود.
شهردار منطقه 20 وضعیت سرانه ورزشی از نظر تعداد زمین های چمن، مجموعه های چندمنظوره، ورزش های آبی در شهر تهران را مطلوب ارزیابی کرد و توسعه زیرساخت های ورزشی و ترویج ورزش های همگانی را همچنان از اولویت های مدیریت شهری برشمرد.
محمد صادق حسنی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: پهلوانان ستون های معنوی هر جامعه هستند به خصوص شهرری که بر گرده های با رمق پهلوانانش سوار است و بایستی قدر پهلوانان را دانست.
حسنی حضور علیرضا فغانی به عنوان نخبه ورزشی در خانواده شهرداری را باعث افتخار برشمرد و افزود: ایشان با ورود به جامعه مدیران ورزشی، به صورت رسمی به خانواده مدیریت شهری پیوستند که پیشنهاد می دهیم با توسعه ورزش همگانی بتوانند سفیر این مقوله شوند.
وی همراهی با مردم را از صفات بارز بهنام ابوالقاسم پور به عنوان یکی از پهلوان ورزشی شهرری برشمرد و گفت: ایشان همچنان به شهرری تعلق دارند و امیدواریم با زحمات چهره های نام آور ورزشی، ورزشکاران شهرداری از گوشه نشینی و حاشیه نشینی نجات پیدا کنند.
ریئس سازمان ورزش شهرداری تهران یادآور شد: در تلاش هستیم تا با همفکری و همراهی ورزشکاران نام آور، بار سنگین ترویج نشاط و پویایی اجتماعی را به سرانجام خوبی برسانیم.
شهردار منطقه 20 ضمن قدردانی از خدمات بهنام ابوالقاسم پور و آرزوی موفقیت در سمت جدید، حکم مدیریت اداره ورزش شهرداری منطقه 20 را به علیرضا فغانی که پیش از این به عنوان پرسنل اداره ورزش معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 20 فعالیت می کرد، اعطاء کرد.
بهنام ابوالقاسم پور با حکم رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران به سمت معاون سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب شده است.
مراسم تکریم و معارفه مدیران اداره ورزش شهرداری منطقه 20 با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، شهردار، مدیران ارشد و همکاران اداره ورزش شهرداری منطقه 20، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرری، پیشکسوتان و چهره های ورزشی و اعضاء هیئت فوتبال شهرری در سالن شهید تهرانی مقدم ساختمان مرکزی شهرداری منطقه برگزار شد.
صداو سیما