مردم شهرری همگام با مردم ایران اسلامی با راهپیمایی در روز قدس بار دیگر همبستگی خود را با امام راحل و آرمانهای او اعلام کردند