سرپرست اداره دامپزشکی ری گفت: حدود 11 تن انواع فرآورده خام دامی آلوده در این شهرستان پس از تأیید عدم قابلیت مصرف انسانی، معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

به گزارش راگانیوز ؛ محمدوحید تاویلی اظهار کرد: حدود 11 تن انواع فرآورده خام دامی آلوده در شهرستان ری پس از تأیید عدم قابلیت مصرف انسانی، معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

وی بیان کرد: این فرآورده‌ها شامل آلایش خوراکی و غیرخوراکی دام، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی بود که به دلیل آلودگی میکروبی و عدم قابلیت مصرف انسانی، پس از تائید آزمایشگاهی و اخذ حکم قضایی در واحدهای مجاز تبدیل ضایعات امحا و از چرخه مصرف هم‌وطنان خارج شد.

 سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری تصریح کرد: این فرآورده‌ها در واحدهای مجاز و غیرمجاز شهرستان کشف و ضبط شد بود و تا زمان تعیین تکلیف در سردخانه‌های مجاز تحت نظارت دامپزشکی نگهداری می‌شد.

وی در پایان متذکر شد: امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در خصوص حذف فرآورده‌های خام دامی آلوده و جلوگیری از ورود آنها به سفره هم‌وطنان، شاهد ارتقای هرچه بیشتر شاخص امنیت غذایی در کشور باشیم.

فارس