رئیس کلانتری 131 شهرری گفت: سارقی که در اماکن شلوغ شهرری اقدام به قاپیدن موبایل مردم می کرد، شب گذشته با کمک ماموران کلانتری دستگیر شد.

سرهنگ محمد کالوسی اظهار کرد: در پی افزایش سرقت های قاپ زنی و کیف قاپی توسط سرنشین یک دستگاه موتور در اماکن شلوغ شهرری، مراتب دستگیری سارق به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با استفاده از عوامل تخصصی و گشت های موتور سوار نقاط آلوده مورد پوشش انتظامی و نامحسوس قرار گرفت تا اینکه سارق مذکور در خیابان محمدی بلافاصله پس ازقاپ زدن گوشی موبایل، شناسایی و دستگیر شد.