براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش راگانیوز ، براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار دارد.

بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران، امروز هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد 111 قرار دارد. امروز صبح دو ایستگاه شادآباد در منطقه 18 و شهرری در منطقه 20 با شاخص بیش از 150 در وضعیت ناسالم برای همه شهروندان قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 در شرایط سالم (زرد) (حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».

ایلنا