فرماندار پاکدشت گفت: بسیاری از گونه‌های گل تنها در پاکدشت موجود هستند.

به گزارش راگانیوز،وجود گونه‌های منحصر به فرد گل در پاکدشتهادی تمهیدی فرماندار پاکدشت با تاکید بر اینکه شهرستان پاکدشت بهشت گل و گیاه ایران محسوب می شود، گفت: این شهرستان نقش بسزایی در صادرات گل ایفا می کند.

وی افزود: بسیاری از گونه های گل که در هیچ جای ایران قابل کشت نیست، در پاکدشت موجود است و همین موضوع یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان پاکدشت محسوب می شود.