با وقوع طوفان عصر روز گذشته پایه پرچم بزرگ شهر کهریزک سقوط کرد و به خودروهای عبوری آسیب رساند.

به گزارش راگانیوز ، عصر  روز گذشته طوفان شهرهای جنوب تهران را درنوردید و باعث خسارتهایی در این شهرها شد.

در شهر باقرشهر طوفان باعث شکسته شدن چندین درخت شد و دکل مخابرات شهید بختیاری نیز کامل تخریب شد که خوشبختانه این دکل در محیط مخابرات سقوط کرد و آسیبی به کسی نرسید اما باعث اختلال شبکه تلفن های همراه اول در این شهر شد .

در شهر کهریزک اما وضعیت خسارات تاسف آور بود در این شهر علاوه بر شکسته شدن درختان پایه پرچم بزرگ این شهر که نماد استقامت و عزت است سقوط کرده و موجب آسیب به خودروهای عبوری شد.

جای این سوال باقی می ماند که مدیریت شهری که وظیفه تامین امنیت و ایمنی شهروندان را به عهده دارد چرا پایه پرچمی به این سستی نصب می کند که در زمان وقوع طوفانی با این شدت سقوط کند و جان مردم که اولویت اصلی مدیریت شهری تامین آن است را به مخاطره بیاندازد  آیا نظارتی بر نصب این پایه پرچم شده است دیگر چه اماکنی به همین صورت نا ایمن وجود دارد که همچون شرایط امروز با جان مردم بازی کند.

خواهشمندیم مدیریت شهری این شهر که در رأس آن شهردار قرار دارد بازبینی و نظارت کافی بر روی این‌گونه المان‌ها و تأسیسات داشته باشد تا  با حوادثی تلخ‌تر ازآنچه امروز این شهر تجربه کرد روبرو نباشد و امنیت جان شهروندان مهم‌تر از نصب یک‌پایه پرچمی سست باشد که با طوفانی این‌گونه جان  و مال مردم را به مخاطره اندازد .