کارشناسان شبکه بهداشت شهرری یک کارگاه غیرمجاز را به علت تهیه مواد اولیه آبلیمو واقع در منطقه باقرشهر پلمب کردند. به گزارش راگانیوزاین کارگاه که در منطقه باقرشهر مشغول فعالیت بود با استفاده از مواد غیرمجاز و در شرایط کاملا غیربهداشتی اقدام به تهیه مواد اولیه آبلیمو کرده و محصولات خود را به کارخانه‌های تولید […]

کارشناسان شبکه بهداشت شهرری یک کارگاه غیرمجاز را به علت تهیه مواد اولیه آبلیمو واقع در منطقه باقرشهر پلمب کردند.

1413961854729_80.jpg

به گزارش راگانیوزاین کارگاه که در منطقه باقرشهر مشغول فعالیت بود با استفاده از مواد غیرمجاز و در شرایط کاملا غیربهداشتی اقدام به تهیه مواد اولیه آبلیمو کرده و محصولات خود را به کارخانه‌های تولید آبلیمو می‌فروخت.

شرایط غیربهداشتی، عدم رعایت بهداشت فردی و استفاده از مواد غیرمجاز از مهم‌ترین تخلفات این واحد غیرمجاز است که کارشناسان بهداشت محیط پس از حاضر شدن در محل و بررسی مشکلات موجود و اخذ دستور قضایی، محل را پلمب کرده و پرونده را جهت بررسی بیشتر به دادگاه فرستادند.