رئیس و اعضای شورای اسلامی باقرشهر در پیامی اعیاد شعبانیه را تبریک و تهنیت گفتند .