به گزارش راگانیوز ، هادی تمهیدی، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری، درباره ابطال انتخابات این شهرستان گفت: “با توجه به اینکه تأیید ابطال انتخابات بر عهده هیأت نظارت استان تهران و هیأت عالی نظارت است، هیأت اجرایی انتخابات شهرری پیشنهاد ابطال انتخابات را صادر کرد، تا تصمیم نهایی در مراجع ذی صلاح گرفته شود.” وی ادامه […]

 به گزارش راگانیوز ، هادی تمهیدی، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان ری، درباره ابطال انتخابات این شهرستان گفت: “با توجه به اینکه تأیید ابطال انتخابات بر عهده هیأت نظارت استان تهران و هیأت عالی نظارت است، هیأت اجرایی انتخابات شهرری پیشنهاد ابطال انتخابات را صادر کرد، تا تصمیم نهایی در مراجع ذی صلاح گرفته شود.”

وی ادامه داد: “بعد از پایان رأی گیری، گزارشات مستند و موثقی مبنی بر تخلف در انتخابات شهر کهریزک به هیأت اجرایی ارائه شد، و با توجه به این گزارشات و بررسی ها، کارشناسان تصمیم بر ارائه پیشنهاد ابطال انتخابات در کهریزک را گرفتند.”

تمهیدی با اشاره به هماهنگ بودن هیأت اجرایی و هیأت نظارت انتخابات در کهریزک تصریح کرد: “پیشنهاد ابطال بعد از جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات این شهرستان گرفته و صورت جلسه شد.”

وی درباره تخلفات صورت گرفته در کهریزک اظهار کرد: “طبق قانون خرید و فروش آراء، تطمیع افراد و آراء غیربومی جزء تخلفات انتخاباتی محسوب می شود، که متأسفانه تمامی این تخلفات در انتخابات شهر کهریزک صورت گرفته است.”

رئیس ستاد انتخابات شهرری، همچنین افزود: “در شهرستان کهریزک تطمیع افراد، خرید و فروش رأی و انتقال غیربومیان برای افزایش آراء را شاهد بودیم، و بر اساس اظهارات موثق، این مسائل باعث شد تا شهروندان کهریزک پشت صف های طولانی نتوانند خودشان برای مدیریت شهری تصمیم بگیرند و آراء غیربومیان بر آراء شهروندان اصلی غلبه کرد.”

وی ادامه داد: “تمام موارد و مستندات گزارش شده از هیأت اجرایی، هیأت نظارت، بازرسی وزارت کشور، دستگاه های امنیتی انتظامی شهرستان و همچنین دستگیری های انجام شده در روز رأی گیری دلایل هیأت اجرایی انتخابات برای پیشنهاد ابطال انتخابات کهریزک بود.”

تمهیدی در پایان نیز تأکید کرد: “در صورت ابطال و رأی گیری مجدد در شهرستان کهریزک از کاندیداها درخواست میکنیم با توجه به قانون عمل کنند و در صورت داشتن اعتراض هم به مجراهای قانونی مراجعه کنند.”

تابناک