نماینده مردم تهران در مجلس عدم تعیین تکلیف نرخ کرایه تاکسی را نشانه ضعف فرمانداری و شهرداری دانست.

محسن علیجانی  با تاکید بر اینکه کرایه تاکسی باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، گفت: سرمایه گذاری تاکسیرانی توسط بخش خصوصی انجام می شود بنابراین پیشگیری از نرخ غیرمنطقی  می طلبد دولت و شهرداری حمایت هایی را از رانندگان تاکسی  داشته باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهرو  پردیس درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نمی توان بخش خصوصی را الزام کرد که کرایه ها را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه حمل ونقل عمومی پایتخت، گفت: برای متضرر نشدن رانندگان باید کرایه تاکسی ها معادل نرخ تورم افزایش یابد و در غیر این صورت باید یارانه یا کمکی از سوی دولت و شهرداری به رانندگان تاکسی ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: رانندگان تاکسی هزینه زیادی را صرف تعمیر و نگهداری خودرو کرده و از سویی زحمات زیادی می کشند بنابراین نباید نرخ کرایه تاکسی به گونه ای تعیین شود که تحت فشار قرار گرفته و متضرر شوند.

علیجانی زمانی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و شهرداری باید در جهت توسعه شبکه حمل و نقل عمومی مانند مترو و بی آر تی گام جدی بردارند، تصریح کرد: نمی توان نرخ کرایه تاکسی های درون شهری بخش خصوصی را کاهش داد بلکه می توان نسبت به کاهش نرخ کرایه مترو و بی آر تی اقدام کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهرو  پردیس درمجلس شورای اسلامی، عدم تعیین تکلیف نرخ کرایه تاکسی را نشانه ضعف فرمانداری و شهرداری دانست و گفت:کمیته های کارشناسی باید با وحدت نظر در این مسیر به گونه ای گام بردارند که در ابتدای هر سال افزایش کرایه ها تعیین تکلیف شود تا هرج و مرج و بی نظمی ایجاد نشود./