رئیس جهاد کشاورزی اسلامشهر از ارائه دوره آموزشی آشنایی مقابله با سِن گندم و غلات به کشاورزان این شهرستان خبر داد.

علی محمدحسینی با اعلام برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سن گندم و نحوه مبارزه با آن برای تولیدکنندگان اسلامشهر؛ بر لزوم ارتقاء دانش بهره بردان بخش کشاورزی در جهت مبارزه با سن گندم درفصل داشت تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: سن غلات مهم ترین آفت گندم و جو است که با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد و از بین بردن خاصیت نانوایی گندم می گردد؛ این آفت که در کوه ها و زیر بوته های گون زمستان گذرانی می کند در اواسط اسفند با گرم شدن هوا به مزارع حمله می کند و پس از تغذیه، جفت گیری و تخم گذاری می کند.

وی افزود: از آنجا که با گرم شدن هوا سن مادر به تدریج ریزش می کند لذا مبارزه با سن زمانی است که بیشترین جمعیت از اماکن زمستان گذران، محل خود را ترک و در مزارع مستقر باشند، مبارزه با پوره هم زمانی رخ می دهد که بیشترین جمعیت پوره های سن در مرحله سن ۲ پورگی باشند.

رییس جهاد کشاورزی اسلامشهر با بیان اینکه تولید گندم به عنوان محصول استراتژیک حائز اهمیت است اظهار داشت: با توجه به اینکه مبارزه باسن همگانی می باشد، همکاری کلیه کشاورزان دراین امر ضروریست و در صورت عدم مبارزه به موقع بعد از خسارت سن به مزارع و برگشت به اماکن زمستان گذران درسال بعد خسارت بیشتری به مزارع خواهند رساند.

حسینی هدف تشکیل دوره آموزشی ترویجی مبارزه با سن غلات در جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر را تولید بیشتر و کنترل آفت دانست و بیان کرد:  مبارزه با سن از اولویت برنامه های جهاد کشاورزی است و کلیه کارشناسان حفظ نباتات شهرستان با بازدید روزانه از مزارع تحت پوشش کارشناسان پهنه بندی شهرستان و رصد این آفت و رسیدن به نرم مبارزه با اطلاع رسانی به کشاورزان مبارزه با سن از هفته گذشته آغاز شده است و این مبارزه به سرعت ادامه خواهد داشت.
رییس جهاد کشاورزی اسلامشهر در پایان گفت:  کشاورزان برای مبارزه از سم دسیس که سمی تماسی و گوارشی است به نسبت مناسب با نظر کارشناسان حفظ نباتات استفاده نمایند.