مراسم افتتاح کتابخانه های کلاسی تعدادی از آموزشگاه های بخش کهریزک امروز در مدرسه میثاق باقرشهر برگزار شد .

به گزارش راگانیوز مراسم افتتاح کتابخانه های کلاسی تعدادی از آموزشگاه های بخش کهریزک امروز در مدرسه میثاق باقرشهر برگزار شد .