به گزارش راگانیوز ؛ صبح امروز مردم شریف و غیور باقرشهر بار دیگر در راهپیمایی 22 بهمن حماسه آفریدند و اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشتند .  

به گزارش راگانیوز ؛ صبح امروز مردم شریف و غیور باقرشهر بار دیگر در راهپیمایی 22 بهمن حماسه آفریدند و اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشتند .