مراسم بدرقه علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران در شهرری برگزار شد .

به گزارش راگانیوز ؛ مراسم بدرقه علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران در شهرری برگزار شد .