هشتمین برنامه عطر رمضان در امام زاده ابوالحسن(ع) شهرری با اجرای سیدعلیرضا قوامی و تلاوت کلام الله مجید توسط قاری قرآن حاج حسن رضاییان و مداح حاج شهروز حبیبی وسخنرانی خادم قرآن حاج عباس سلیمی و با حضور مهمان ویژه ذاکر اهل بیت حاج محمد ابوالقاسمی برگزار شد.