یکی از شهروندان شهرری گلایه خود را از شهرداری منطقه 20 و وضعیت نا مناسب کوچه شان به اشتراک گذاشته است