شهردار منطقه ۲۰ از آغاز مرحله مطالعاتی ساخت پیاده راه در مسیر دسترسی به آرامگاه متبرکه بی بی شهربانو که بر روی کوهی به همین نام قرار دارد، خبرداد.

به گزارش راگانیوز منصور کتانباف که پیش از این سهولت دسترسی به اماکن متبرکه شهرری را از اولویت های مدیریت شهری این منطقه اعلام کرده بود، گفت: پروژه احداث پیاده راه برای دسترسی به آرامگاه بی بی شهربانو از طرح های مدیریت شهری منطقه ۲۰ در سال آتی است که در آینده  نزدیک مرحله مطالعاتی و امکان سنجی آن آغاز خواهد شد.کتانباف

کتانباف ادامه داد: مسیر یک هزار متری از جاده امین آباد یا ورامین برای این پروژه پیش بینی شده است که بعد از مطالعات کارشناسان مسیر نهایی و نحوه اجرای آن تعیین می شود.

وی با اشاره به اینکه این آرامگاه مقدسه بر روی کوه بی بی شهربانو واقع است و دورنمای زیبا و مشرف به منظره های طبیعی دارد، افزود: با ساخت این پیاده راه، آرامگاه بی بی شهربانو به یکی از نقاط توریستی شهر تهران تبدیل خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ در پایان یادآور شد: برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران شهری منطقه ۲۰، با لحاظ موقعیت مذهبی و تاریخی شهرری انجام می شود که سهولت دسترسی به نقاط مختلف این منطقه جنوبی از جمله اماکن متبرکه و تاریخی از مهمترین آن است.