به گزارش راگانیوز منصور کتانباف که پیش از این سهولت دسترسی به اماکن متبرکه شهرری را از اولویت های مدیریت شهری این منطقه اعلام کرده بود، گفت: پروژه احداث پیاده راه برای دسترسی به آرامگاه بی بی شهربانو از طرح های مدیریت شهری منطقه ۲۰ در سال آتی است که در آینده  نزدیک مرحله مطالعاتی و امکان سنجی آن آغاز خواهد شد.کتانباف

کتانباف ادامه داد: مسیر یک هزار متری از جاده امین آباد یا ورامین برای این پروژه پیش بینی شده است که بعد از مطالعات کارشناسان مسیر نهایی و نحوه اجرای آن تعیین می شود.

وی با اشاره به اینکه این آرامگاه مقدسه بر روی کوه بی بی شهربانو واقع است و دورنمای زیبا و مشرف به منظره های طبیعی دارد، افزود: با ساخت این پیاده راه، آرامگاه بی بی شهربانو به یکی از نقاط توریستی شهر تهران تبدیل خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ در پایان یادآور شد: برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران شهری منطقه ۲۰، با لحاظ موقعیت مذهبی و تاریخی شهرری انجام می شود که سهولت دسترسی به نقاط مختلف این منطقه جنوبی از جمله اماکن متبرکه و تاریخی از مهمترین آن است.