به گزارش راگانیوز ؛ هراتی مدیر آبفای روستایی شهرستان ری ضمن اعلام این خیر افزود : به منظور ارتقای سطح کیفی آب شرب روستایی طرح شستشوی و گندزدایی شبکه های توزیع را در سطح روستاهای شهرستان در دستور کار قرار دادیم. وی افزود : با به کارگیری نیروهای کارآمد در حال حاضر در روستای جاده […]

به گزارش راگانیوز ؛ هراتی مدیر آبفای روستایی شهرستان ری ضمن اعلام این خیر افزود : به منظور ارتقای سطح کیفی آب شرب روستایی طرح شستشوی و گندزدایی شبکه های توزیع را در سطح روستاهای شهرستان در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود : با به کارگیری نیروهای کارآمد در حال حاضر در روستای جاده نظامی در بخش مرکزی که از جمله روستاهای پرجمعیت می باشد با شستشوی شبکه توزیع ، هرگونه رسوبات احتمالی از شبکه توزیع آب زدوده شده که تاثیر بسزایی در کیفیت آب آشامیدنی دارد . شستشوی شبکه سایر روستاها نیز در برنامه کاری این امور قرار گرفته است.