فیلمی که مشاهده می کنید توسط یکی از دانشجویان دانشگاه یادگار امام شهرری برای ما ارسال شده است

این دانشگاه  دارای  ۲۳۱۸۹  دانشجو  در  ۱۰۹  گرایش در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد  و دکتری می باشد و با توجه به تردد زیاد دانشجویان در این مسیر متاسفانه در فیلمی که مشاهده می کنید وضعیت این جاده نیاز اقدام فوری  بخشداری شهر آفتاب و سایر مسئولین را طلب می کند .

امیدواریم مسوولین خود دانشگاه یادگار  امام (ره) نیز این موضوع را پیگیر باشند