در این شماره ی ایام که به سردبیری محمدحسین عباسی منتشر شده است به موضوعات مهمی همچون شهربازی میدان مادر،تجلیل از خبرنگاران ری ،موضوع داغ استقلال ری و بیمارستان فراموش شده باقرشهرو… اشاره شده است

گفتنی است این  ویژه نامه ۸ صفحه ای با نگرش نوینی ، آسیب های اجتماعی و معظلات شهری را در شهرستان ری پوشش داده است