شماره هشتم دو هفته آوای ری اولین نشریه مستقل شهرستان ری  به سر دبیری رضا فغانی منتشر شد.

در این شماره به موضوعاتی از قبیل بررسی مشکلات کشاورزان ،جدایی ری از تهران ،معرفی اعضای هیئت رئیسه شوراهای اسلامی باقرشهر و کهریزک ،دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان تهران با امام جمعه شهرری،گفتگو با علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال،پلمپ ۱۱ انبار کالای قاچاق در شهرستان ری ،تجلیل هنرمندان ری از استاد ناهید ،تجلیل مدیریت شهری باقرشهر از عرفان آئینی و… پرداخته شده است