در این شماره ی ایام که به سردبیری محمد حسین عباسی منتشر شده است به مسائلی همچون قلیان،طعمی که بوی مرگ می دهد،مصاحبه چالشی و متفاوت با شهردار باقرشهر ، معظلات و چالش های پیش روی محله ی استخر ، فراموش شدن بناها تاریخی ری ، افتتاح پیشرفت ترین کلینیک درمانی جنوب تهران و بسیاری مطالب خواندنی دیگر اشاره شده است قابل توجه است این ویژه نامه هشت صفحه ای با نگرش نوینی ،آسیب  های اجتماعی و معظلات شهری را در شهرستان ری پوشش می دهد

1 2 3 4 5 6 7 8