دراین شماره که  انتشار آن با ایام اربعین حسینی و هفته بسیج تقارن یافته،مطالبی در خصوص تشکیل اولین نهاد قانونی خبرنگاران شهرستان ری و اظهار نظر مسئولین این شهرستان در خصوص اهداف بسیج رسانه،مشکلات بازار بزرگ آهن مکان و دستورات معاون استاندار تهران در این خصوص به چشم میخورد.
« دروزارت کشور اراده ای برای جدایی ری از تهران نیست»، « فشافویه قطب صنعتی و اقتصادی تهران می شود»، « موسوی،معاون عمرانی فرمانداری ری می شود» و « محرومیت زدایی از حواشی پایتخت» از دیگر مطالبی است که در این شماره به چشم می خورد.
علاقمندان می توانند این ضمیمه رایگان را صبح فردا همراه با روزنامه دنیای اقتصاد از کیوسک های معتبر مطبوعاتی سطح شهرستان ری تهیه و مطالعه کنند.

photo_2016-11-24_23-17-05

photo_2016-11-24_23-17-08 photo_2016-11-24_23-17-11 photo_2016-11-24_23-17-13 photo_2016-11-24_23-17-15