به گزارش راگانیوز هادی گوهری مدیر کل دفتر امور پیگیریهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر کریم زارع رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دکتر داود ثمری مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی به همراه تعدادی از مسؤولان واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری از اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با عنوان تولید و پخش مرکب معطر کپی پرینتر نانو دوست دار محیط زیست متعلق به واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری بازدید کردند.

گوهری در این بازدید توسعه شرکتهای دانش بنیان را راه حلی منطقی و عقلانی در جهت کاهش وابستگی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی به شهریه دانشجویان عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید با توسعه مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان، ارتباط با صنعت و تولید ثروت از اختراعات و اکتشافات به منابع مالی خود تنوع ببخشند.

وی با تأکید بر شناسایی و جذب نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: این دانشگاه در استراتژیهای جدید خود نگاه ویژه ای به نخبگان و صاحبان ایده دارد و حمایت مادی و معنوی از نخبگان و پژوهشگران را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر کل دفتر امور پیگیریهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی با قدردانی از تلاشهای واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه شرکت های دانش بنیان، خاطر نشان کرد: امیدواریم فعالیتهای علمی و پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از گذشته ارتقاء یابد.

شرکت تولید و پخش مرکب معطر کپی پرینتر نانو دوست‌دار محیط زیست براساس ایده و اختراع مهدی سهیلی فر مخترع جوان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان ” مرکب معطر کپی پرینتر نانو دوست دار محیط زیست” تأسیس شده است.