به گزارش راگانیوز ؛ بیست و سومین شماره دو هفته نامه  آوای ری منتشر شد .
فایل پی دی اف این دو هفته نامه را اینجا دانلود کنید .