به گزارش راگانیوز  ،صبح چهارشنبه تعدادی از کپرهای مهاجرین تخریب و تعدادی از آنها به وسیله پلیس امنیت با اتوبوس رد مرز شدند .
دراین بین خبر گم شدن تعدادی از کودکان پاکستانی تیتر یک روزنامه های رسمی و سایت های معاند جمهوری اسلامی شده است درحالی که این خبر از سوی فرماندار ری تکذیب شد عقل حکم میکند در خصوص این موضوع کمی تامل کرد .
به عنوان مثال آیا در هنگامی که پلیس در حال جمع آوری این اتباع است مادر از فرزند خود غافل می شود همه ی ما خانواده داریم کودکانی که در این رده سنی هستند در ساعت اولیه صبح با مهیب ترین صداها هم بیدار نمی شوند اگر هم بیدار شوند مادر خانواده از جگرگوشه ی خود با تمامی وجود محافظت میکند چطور می شود که کودکان چهار و پنج ساله در این بین مانند بزرگسالان راه زمین های کشت شده بلال را پیش رو میگیرند و مخفی می شوند، مامن کودک در این لحظات آغوش مادر و پدر اوست
اسامی روزنامه قانون
محسن۴ساله ،موسی۵ساله ،معصومه ۶ساله، عیسی ۵ساله،خاتون۶ساله و شهنواز۱۱ساله کودکان گمشده هستند.
آیا کودک بین چهار تا شش سال قوه تحلیل و احساس خطر را دارد ؟؟ چرا در خبر روزنامه قانون یکبار معصومه ۹ ساله و بار دیگر ۶ ساله عنوان می شود ؟
از این شیطنت رسانه ای میگذریم و امیدواریم که این موضوع با تمامی حواشی آن کذب باشد
مابا هر رفتاری خارج از عرف و هر گونه اقدامی که لرزه بر دل خانواده ای بیاندازد و شان و منزلت انسانی را زیر پا گذارد توسط هر فرد با هر جایگاهی به شدت مخالف هستیم واینگونه رفتارها را محکوم میکنیم اما از این اقدام فرمانداری و بخشداری قاطعانه حمایت میکنیم .
چرا؟؟
ما هر روز دلمان میلرزد اگر فرزندمان که برای خرید از مغازه ی کنار خانه بیرون رفته است کمی دیر کند .
امنیت روانی ما نابود شده است به چه قیمتی !! ای فرهیخته ای که به راحتی نقد میکنید خودتان را جای ما بگذارید !! فرزند ما تصاویر زن تکه تکه شده ای که توسط دونفر از اتباع درون گونی حمل می شود و در سطل زباله انداخته می شود رادر شبکه های اجتماعی شهرمان میبیند و شب با صدای جیغ از خواب بیدار می شود.
چرا!!!!
هزاران بزه و …. که توسط برخی از این افراد اتفاق می افتد و در خاموشی رسانه ها برای حفظ آرامش کشور به فراموشی سپرده می شود !
چیزی که در بین مردم دهان به دهان می چرخد میدانید چیست ؟؟
مادری که صبح زود برای بردن فرزند خود به مدرسه از منزل خارج می شود و در راه برگشت روی پل هوایی از طرف یکی از این افراد مورد آزار و اذیت قرار میگیرد یا مادری که توسط چند تبعه ی غیر مجازی که در یک ساختمان نیمه کاره کار میکردند ربوده شده و به مدت یک هفته مورد آزار و اذیت قرار میگیرد و درنهایت در فرصتی که پیدا میکند خود را از بالای ساختمان با دست و پای بسته به پایین پرت میکند و هیچ کسی را نمیتوانی پیدا کنی که محاکمه اش کنی نه ردی دارند و نه نشانی !!!!
این موارد تنها بخشی از اتفاقاتی است که دهان به دهان در بین مردم منطقه میچرخد و شاید هیچکدام هیچوقت رسانه ای نشده است و هزاران موضوع دیگر از این قبیل که بنا به مصالح کشور یا بنا به آبروی طرف خبر آن پخش نشده است !!!
ما درد میکشیم ای مخاطب ای نقاد ای مسوول دردی عمیق
ما حق داریم حقی ابتدایی که در محل زندگی اجدادیمان درکشور خودمان امنیت روانی داشته باشیم امنیت جانی داشته باشیم .
اگر امروز زاغه ای خراب شد سقف خانه ای پایین آمد آرزو کنیم زاغه ای ساخته نشود کپری نباشد همه ی ما انسانیم و با این اتباع از جایگاه وجودی برابریم اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است !! ما از این سرریز مشکلات به شهرمان خسته شده ایم حداقل ها را میخواهیم این حق ما است .
این موراد جدای از تکثیر بیماری های واگیردار و هزاران مشکلی است که حضور این اتباع برای ما به ارمغان آورده است .
پس جناب آقای فرماندار و بخشدار محترم با جدیت و با احترام به خواسته های مردم حداقل ها را برای ما فراهم کنید .